ออกแบบโลโก้ชมรมส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชน
ออกแบบโลโก้ชมรมส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชน

ออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ของชมรมส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังชุมชุน “ก้าวใจภักดิ์” เป็นโลโก้ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของกิจกรรมดังกล่าว โดยเน้นสัญลักษณ์และรูปทรงที่มีการสื่อความหมายไปยังกิจกรรมการออกกำลังกายแบบ “Street Workout” และมีการสื่อความหมายของการระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 และในหลวง ร.10 รัชกาลปัจจุบัน โดยในในภาพรวมเป็นโทนสีทอง และมีรูปทรงรูปหัวใจเพื่อแสดงถึงความรักและเทอดทูนต่อสถาบันอย่างชัดเจน

%d bloggers like this: