ผลงานออกแบบโลโก้ ชมรมบาร์ทหารม้า โลโก้สำหรับชมรมกินจกรรมการออกกำลังกาย

ผลงานออกแบบโลโก้ ชมรมบาร์ทหารม้า โลโก้สำหรับชมรมกินจกรรมการออกกำลังกาย

ผลงานการออกแบบโลโก้ที่จำเป็นต้องนำสัญลักษณ์ในหลาย ๆ อย่างเข้ามาอยู่ในโลโก้เพื่อที่ต้องการให้สื่อถึงวัตถประสงค์และความหมายของแต่ละสัญลักษณ์นั้น ๆ ได้ทุกอย่าง อย่างแรกที่ในโลโก้นี้มีก็คือเป็นสัญลักษณ์ของทหารม้า ซึ่งจะถูกใช้แทนที่ด้วยรูปทรงเกือกม้าและรูปของหัวม้า นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่จะเป็นอีก เช่น รูปธงชาติ รูปนกพิราบ และรูปของลักษณะท่าทางของการออกกำลังกายชนิดการโหนบาร์เป็นหลัก ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องนำมาจัดวางและรวมกันให้สื่อความหมายไปในทางเดียวกัน และไม่ลืมที่จะต้องมีสัญลักษณ์ในรูปแบบเก่าที่ถูกต่อยอดมาจากโลโก้เดิมของชมรมออกกำลังการ “ก้าวใจภักดิ์” ซึ่งจะต้องมีสัญลักษณ์ที่ต้องสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีและน้อมในพระมหากรุณาธคุณของในหลวง ร.9 ด้วยเช่นกัน โลโก้ถูกจัดวางในลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีรูปร่างและรูปทรงสื่อความหมายในหลายอย่างมาก ๆ นี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งโลโก้ที่เราได้จัดทำและถือว่ามีความยากของโจทย์ที่ต้องออกแบบมากที่สุดโลโก้หนึ่งเลยทีเดียว


เมื่อ

ใน

โดย