โลโก้ช้าง โลโก้ชมรม Thai Elephant Logo

โลโก้ช้าง โลโก้ชมรม Thai Elephant Logo
โลโก้ช้าง โลโก้ชมรม Thai Elephant Logo

โลโก้ที่มีการวาดเป็นรูปของช้างเพื่อนำมาใช้งานเป็นโลโก้ตราสัญลักษณ์ขององค์กร ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับช้าง เป็นโลโก้ที่มีการออกแบบให้มีรูปหัวของช้างเป็นสำคัญ และเน้นให้มีการเติมแต่งเป็นลวดลายไทยประยุกต์เพื่อให้สื่อถึงความเป็นไทยให้มีความเด่นชัดอย่างมากที่สุด ส่วนการใช้รูปทรงก็คือการนำเอากรอบวงกลมมาสร้างเป็นเป็นตัวกรอบล้อมรอบของสื่อสำคัญในโลโก้และมีการใช้รูปทรงของป้ายริบบิ้นให้มาเป็นพื้นฐานรองสำหรับข้อความ โทนสีเป็นแบบขาวดำ เพื่อให้เป็นไปตามชื่อของตัวโลโก้

เมื่อ

ใน

โดย