โลโก้ตัวอักษรลายไทย โลโก้ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย โลโก้ลายไทย

โลโก้ตัวอักษรลายไทย โลโก้ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย โลโก้ลายไทย
โลโก้ตัวอักษรลายไทย โลโก้ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย โลโก้ลายไทย

งานออกแบบโลโก้ธุรกิจส่งออกผลไม้ไทย งานออกแบบชิ้นนี้เป็นรูปแบบของการออกแบบลายไทย ที่นำเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวย่อของชื่อโลโก้มาใช้ในการวาดออกแบบใหม่ โดยเน้นให้มีอักตราลักษณ์ของไทย ใส่ลายไทยเข้าไปในตัวรูปแบบตัวอักษร และเลือกใช้งานโทนสีทองตามแบบสไตล์ของผู้จึดทำเพื่อความหมายที่ดีเป็นสิริมงคลถึงความรุ่งเรืองและร่ำรวย


เมื่อ

ใน

โดย