โลโก้นวดแผนไทยสปา โลโก้ลายไทย โลโก้รูปใบโพธิ์ Thai Massage Spa Logo

โลโก้นวดแผนไทยสปา โลโก้ลายไทย โลโก้รูปใบโพธิ์ Thai Massage Spa Logo
โลโก้นวดแผนไทยสปา โลโก้ลายไทย โลโก้รูปใบโพธิ์ Thai Massage Spa Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานจัดทำที่มีการนำเอารูปทรงของใบโพธิ์ และลวดลายไทยเข้ามาประกอบผสมผสานกันให้มีความลงตัวให้มากที่สุด โดยจุดประสองของการวาดงานออกแบบโลโก้นวดแผนไทยชิ้นนี้ต้องการให้ดูมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มากที่สุด และมีการใช้รูปทรงของใบไม้ใบโพธิ์ตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบการจัดทำจึงมีการวาดและผสมผสานลวดลายไทยเข้าไปในรูปไอค่อนที่เป็นใบโพธิ์ มีการวาดลายไทยให้มีรูปแบบที่สอดรับกันกับรูปทรงเพื่อให้เกิดความลงตัว พื้นที่ของลายไทยเป็นพื้นที่ถึงครึ่งหนึ่งของตัวใบโพธิ์เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้มากที่สุด และมีการใส่โทนสีน้ำตาลทองเพื่อให้ดูมีความคลาสสิค ส่วนตัวอักษรข้อความได้เพิ่มลายไทยหัวบัวเข้าไปในจุดตำแหน่งที่มีองค์ประกอบให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นลวดลายอักษรประดิษฐิ์ที่ดูมีลูกเล่นให้น่าสนใจมากกว่ารูปแบบธรรมดาทั่วไป โทนสีเขียวถูกนำมาใช้งานตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เข้ากับชื่อที่สื่อถึงความสบายทำให้ชวนนึกถึงความเป็นธรรมชาติ


เมื่อ

ใน

โดย