โลโก้นวดแผนไทยสปา Thai Massage and Spa Logo

โลโก้นวดแผนไทยสปา Thai Massage and Spa Logo
โลโก้นวดแผนไทยสปา Thai Massage and Spa Logo

โลโก้หนึ่งที่ต้องการความเรียบง่ายในงานออกแบบอย่างมากที่สุดเป็นโลโก้ที่ต้องการภาพลักษณ์ในการจดจำในรูปแบบของไอค่อนเชิงสัญลักษณ์ การออกแบบเลยไม่ต้องการเน้นในลวดลายให้ซับซ้อนมาก แต่เน้นเพียงแค่โทนสีของตัวโลโก้และรูปทรงสัญลักษณ์ไอค่อนตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยในโลโก้นี้มีการวาดและออกบบรูปทรงของลายก้นหอยที่ให้ดูม้วนเป็นเกลียวดูเหมือนเลขหนึ่งไทย แต่นำมาสลับกลับข้างกัน พร้อมใส่ข้อความชื่อร้านให้ง่ายที่สุดต่อการอ่าน

เมื่อ

ใน

โดย