โลโก้นวดแผนไทยสปา โลโก้ลายไทย Thai Massage and Spa Logo

โลโก้นวดแผนไทยสปา โลโก้ลายไทย Thai Massage and Spa Logo
โลโก้นวดแผนไทยสปา โลโก้ลายไทย Thai Massage and Spa Logo

โลโก้ชอ้นนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบตามแนวคิดที่ว่าต้องการรูปแบบของ “ฆ้อง” และลายไทยเข้ามาเป็นตัวสัญลักษณ์ของร้าน เป็นโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย และสปา ที่ต้องการความโดดเด่น ภาพจดจำให้กับร้าน แต่ยังต้องการความเรีนบง่ายในการอ่านและเข้าใจได้ง่าย โลโก้ที่ออกแบบมาจึงมีการใช้ลักษณะของวงกลมเพื่อให้เข้ากับรูปทรงของฆ้องไทย ที่เป็นวงกลมได้อย่างลงตัวมากที่สุด มีการใช้พื้นที่เป็นโทนสีดำ ซึ่งเป็นพื้นสีของฆ้องที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไป โลโก้เป็นรุปแบบเน้นเอกลักษณ์ไทยที่ชัดเจนอย่างมากที่สุด

เมื่อ

ใน

โดย