ออกแบบโลโก้ โลโก้ร้านนวดแผนไทยและสปา ออกแบบโลโก้สไตล์ไทย
ออกแบบโลโก้ โลโก้ร้านนวดแผนไทยและสปา ออกแบบโลโก้สไตล์ไทย

ผลงานการออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยและสปา (Massage and Spa Logo) เป็นงานออกแบบโลโก้ที่อาศัยคอนเส็ป หรือแนวทางของรูปลักษณะของหน้าจั่วทรงไทย และดอกไม้ที่เป็นใตล์ไทยเพื่อหลีกหนีจากความจำเจเดิม ๆ ที่ว่าโลโก้ร้านสปาหรือร้านนวดแผนไทยจะต้องมีแต่ดอกลีลาวดีเท่านั้น! ทั้งนี้ยังรวมถึงการใส่สีสันในโทนสีทอง น้ำตาล เพื่อให้มีความแสดงออกถึงความเป็นไทยมายิ่งขึ้น โลโก้นี้เป็นโลโก้ที่ถูกนำไปใช้งานในร้านนวดแนไทยและสปาในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงเน้นถึงความเป็นไทยอย่างมากที่สุดและจะต้องสามารถทำให้นึกออกได้ว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

%d bloggers like this: