โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ชฎา Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ชฎา Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ชฎา Thai Massage Logo

สีเหลืองทองที่สุกสว่างใส และสร้างความโดดเด่นเป็นอย่างมากเมื่ออยู่กับพื้นหลังสีเข้ม โลโก้นวดแผนไทย (Thai Massage Logo) เป็ฯที่นิยมในการใช้งานโทนสีให้ดูมีความเป็นรูปแบบของความคลาสสิก แบบรวมสมัยพร้อมกับตัวรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างดี และตรงกับชื่อร้าน อย่างรูปแบบของชฎา ที่มีการวาดเผื่อให้ดูเป็นแบบเรียบง่าย ไม่ได้มีการเน้นให้เป็นลวดลายไทยแบบละเอียดแต่อย่างใด แต่ยังคงรูปแบบฟอร์มโครงสร้างของชฎาไว้อย่างดี ที่สามารถดูแล้วดูรูปได้เลยว่านี้คือรูปแบบของอะไร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้รูปแบบของตัวโลโก้ดูโบราณจนเกินไป และเน้นความเรียบง่าย อ่านได้ง่าย ของตัวอักษรพื้นฐานที่สามารถเปิดและสร้างได้จากในคอมพิวเตอร์ทั่ว โดยการใช้ตัวอักษรฟอนต์ในรูปแบบมีฐานมีเชิง ในการสร้างเป็นชื่อของทางร้านนวดแผนไทยนี้


เมื่อ

ใน

โดย