โลโก้นวดแผนไทย ออกแบบโลโก้ลายไทย โลโก้สไตล์พุทธ

ออกแบบโลโก้ดีไซน์โลโก้นวดแผนไทย ออกแบบโลโก้ลายไทย
ออกแบบโลโก้ดีไซน์โลโก้นวดแผนไทย ออกแบบโลโก้ลายไทย

งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการให้มีสัญลักษณ์ของรูปพระเข้ามามีบทบาทในโลโก้เพื่อใช้เป็นไอค่อนให้คนจดจำ และสามารถสื่อไปยังชื่อของร้านนวดแผนไทยได้อย่างตรงตัว เป็นโลโก้ที่มีส่วนประกอบของลายไทยและรูปพระ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน และต้องการสื่อให้ได้เห็นอีกว่าประเทศไทยกับความเป้นพุทธนั้นมีส่วนผูกพันกันมากที่สุดอย่างที่ต้องการ โทนสีทอ และน้ำตาลถุกนำมาใช้เพื่อส่อให้เห็นถึงความศรัทธา และน่าเชื่อถือเป็นประเด็นสำคัญ โลโก้นี้ได้รับการออกแบบด้วยโปรแกรม Affinity Designer เป้นอีกหนึ่งผลงานที่เป็นสไตล์โดดเด่นของผู้จัดทำ


เมื่อ

ใน

โดย