โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกไม้ Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกไม้ Thai Massage Logo

เป็นโลโก้ร้านนวดแผนไทยที่เน้นถึงความสดใส โดยมีการวาดรูปดอกไม้ที่เป็นชื่อร้านอย่างตรงตัว ดอกชวนชมเป็นการเอามาวาดโลโก้และสร้างสีสันของดอกไม้ให้มีความสวยงามและดูให้คล้ายดอกชวนชมแบบจริงมากที่สุด ทั้งนี้ด้วยความสามารถของโปรแกรม Affinity Designer ที่ทำงานออกแบบให้โลโก้นี้มีความเป็นเวกเตอร์ และสามารถสร้างการวาดโทนสีได้ด้วยการระบายสีในโปรแกรมได้อย่างนุ่มนวล โลโก้ร้านนวดแผนไทยนี้จึงมีความสวยงาม สดใสและดูชวนมองอย่างมากที่สุด เข้ากับชื่อร้านได้อย่างตรงตัว

%d bloggers like this: