โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้เทวดานางฟ้าลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้เทวดานางฟ้าลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้เทวดานางฟ้าลายไทย Thai Massage Logo

หลายครั้งที่เราทำงานโดยที่ต้องมีการวาดภาพของลายไทย ที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อนำมาใช้งานประกอบในการออกแบบโลโก้ ถือว่างานตรงนี้มีความสำคัญอย่างสูงเพื่อลูกค้าจะได้ความสดใหม่ของการวาดภาพแบบที่ไม่เหมือนใครตามที่ลูกค้าต้องการ อย่างในงานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็ฯงานออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย (Thai Massage Logo) ที่มีความต้องการลักษณะความเป็นไทยสูง พร้อมกับต้องการองค์ประกอบต่าง ๆ มากมายพอสมควร คือ มีความต้องการให้โลโก้มีรูปทรงของดอกบัวเป็นหลัก และมีภาพจิตรกรรมไทย ลายไทยขององค์เทวดา และนางฟ้าที่ทำทางพนมมือถือดอกบัว อยู่ด้านข้างของตัวดอกบัวหลัก เรามีการวาดภาพทั้งหมดด้วยความบรรจงอย่างมาก และใส่ใจในการวาดรูปลักษณะของตัวองค์เทวดา นางฟ้าให้เป็นในแบบของงานจิตรกรรมไทยอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งใส่เครื่องทรงตามรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยเอาไว้อย่างครบถ้วน

เมื่อ

ใน

โดย