โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ตัวอักษร Thai Massage Logo

งานออกแบบโลโก้ที่ต้องการความชัดเจน และเด่นชัด สื่อได้ถึงชื่อ ข้อความที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องมีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าความต้องการให้ผู้ที่พบเห็นโลโก้นี้ได้รู้และอ่านชื่อได้อย่างชัดเจน ตัวโลโก้นี้เป็นโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย ที่ต้องการรูปแบบในการออกแบบให้มีสัญลักษณ์ที่เด่นนชัด เน้นให้มองเป็นได้ชัดเจนที่สุด การออกแบบไอค่อนเป็นเพียงที่ต้องการนำเอาตัวอักษรหลักของชื่อมาสร้างเติมแต่งใส่รวดลายให้ดูมีความอ่อนช้อย และเสริมด้วยลายไทย ที่เป็นสื่อสามารถบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างดี เป็นงานออกแบบตัวอักษรอีกรูปแบบไนึ่งที่ได้รับความนิดยมเป็นอย่างมาก

%d bloggers like this: