โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

งานออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยชิ้นนี้เป็นผลงานที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของรูปแบบร้าน และชื่อของร้าน โดยมีการนำเอารูปแบบหน้าจั่วบ้านสไตล์ไทย เข้ามาอยู่ในโลโก้เป็นหลัก ในการออกแบบยังคงให้มีการใช้การวาดลวดลายของสีเขียวต้นไม้ให้มีการเลื้อยพันกันไปกับหน้าจั่วนั้นในโลโก้เพื่อให้แสดงความรู้สึกได้ถึงสวน แมกไม้ที่อยู่ในบ้านนั้น เพราะตัวร้านเป็นการตั้งอยู่ในบ้านที่มีสวน การใช้งานโทนสีก็ใชช้งานในความเหมาะสมกับกับรูปแบบของลายไทย โทนสีน้ำตาลทองที่โดดเด่น และเติมโทนสีเขียวเข้าไปกับลายต้นไม้เลื้อย

เมื่อ

ใน

โดย