โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

งานออกแบบโลโก้อีกหนึ่งรูปแบบสไตล์ที่ออกแบบเป็นตัวอักษรข้อความและมีรูปทรงสัญลักษณ์เป็นดอกบัว พร้อมการตกแต่งรายละเอียดใส่ลายไทย เพื่อให้ดูเป็นเอกลักษณ์ตามรูปแบบนิยมของร้านนวดแผนไทย โลโก้ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงในการออกแบบสำหรับธุรกิจการทำร้านนวดแผนไทยเป็นอย่างมาก รูปแบบของโลโก้ที่มีความพริ้วไหว ดูอ่อนโยน มีลูกเล่นลายเส้นสไตล์เอกลักษณ์ไทยให้ได้จดจำ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมกับโทนสีน้ำตาลทองที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลาย ๆ ท่านว่าเป็นโทนสีที่โดเด่น มีเอกลักษณ์สไตล์ในการทำงานของ Makamstories.com เท่านั้น

เมื่อ

ใน

โดย