โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

งานออกแบบโลโก้ชิ้นล่าสุดของเราที่ต้องการรูปแบบโดยรวมให้มี 3 อย่างประกอบกันคือ ดวงอาทิตย์ รูปภาพคนทำท่าทางกำลังนวด และรูปแบบลายไทยกนก การออกแบบจึงมีการประสานรวมเอาทุกอย่างเข้ากับการวาดลวดลายไทยให้ใช้งานได้ในทุกองค์ประกอบ โดยการวาดลายไทยให้อยู่ในในวงกลมโดยรอบของของวงกลมใช้เป็นพื้นหลังเพื่อแทนสัญลักษ์ของดวงอาทิตย์ที่ต้องการ และภาพในพื้นที่วงกลมของดวงอาทิตย์นั้นก็มีการวาดภาพประกอบลายเส้นของรูปคนที่กำลังนวดเข้าไป และทุกอย่างก็ถูกวาดด้วยรูปแบบที่ให้มีลายไทยกนกผสมผสานเข้ด้วยกันอย่างลงตัว แม้กระทั้งรูปแบบของตัวอักษรข้อความ เพื่อให้เกิดความพริ้วไหว สวยงามและดูอ่อนโยน

เมื่อ

ใน

โดย