โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

งานออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย ที่ต้องการงานในรูปแบบของการมีลายไทยเป็นส่วนประกอบในโลโก้ข้อความ และต้องการให้มีจุดเด่นสนใจในตัวของโลโก้เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมแบบเสี้ยวดวงจันทร์ งานออกแบบต้องการใช้งานสีโทนเดียว เปบบน้ำตาลให้ดูคล้านโทนสีทองแบบไม่ไล่เฉดสี เพื่อความสาวยงาม และเรียบง่ายที่สุด สามารถนำไปใช้งานในพื้นผิดพื้นหลังได้หลากหลาย และปรับเปลี่ยนสีได้เองแบบง่าย ๆ ในโปรแกรมที่ต้องการ


เมื่อ

ใน

โดย