โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ดอกบัวมือลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้ดอกบัวมือลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยที่ใช้งานรูปแบบลายไทย รูปมือและลายดอกบัวให้เป็นองค์ประกอบที่ต้องการเข้ามาจัดวาง และวาดใหม่ให้ลงตัวต่อรูปแบบของโลโก้ที่มีรรูปวงกลมบังคับให้อยู่ในกรอบนั้น การออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยและสปาชิ้นนี้ยังมีความต้องการที่จะใส่ข้อมูลต่าง ๆ ของทางร้านให้ครบถ้วนอีกด้วย ทั้งเบอร์โทร เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรู้ช่องทางการติดต่อได้ทันทีที่เห็นโลโก้

%d bloggers like this: