โลโก้นวดแผนไทย โลโก้พญานาคคู่ โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้พญานาคคู่ โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้พญานาคคู่ โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้ร้านนวดแผนไทย Thai Massage Logo โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานออกแบบวาดโลโก้ที่ต้องการให้มีเอกลักษณ์ความเป็นสไตล์ไทย โดยการวาดรูปพญานาคคู่ เงิน ทอง ที่เป็นไอค่อนสัญลักษณ์ตามความเคารพนับถือและศรัทธาของตัวเจ้าของร้าน การออกแบบวาดมีหลายจุดที่ใช้เป็นการสื่อความหมาย สัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบให้อยู่ในพื้นที่วงกลม การวาดทรงรูปของพญานาคคู่ที่พันเกี่ยวกัน มีมงกุฎอยู่ตรงส่วนบน ข้อความที่สื่อถึงความสวยงาม แม้กระทั้งลายยันต์ที่นำมาวาดใส่เป็นลายน้ำบาง ๆ อยู่พื้นหลัง นอกจากนี้ยังใช้งานเรื่องของโทนสีเข้ามาใส่ในแต่ละจุดเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โลโก้ที่ได้ออกมาจึงดูมีความเชื่อเป็นสิริมมงคล ทำให้โลโก้ดูมีความจริงจัง สไตล์ลายมู

เมื่อ

ใน

โดย