โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo

งานออกแบบที่ใช้รูปทรงของดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้ และเป็นการออกแบบในสไตล์ที่เรียบง่าย ด้วยโทนสีน้ำตาล ทำให้ดูเรียบง่ายและทันสมัย ในการออกแบบ รวมทั้งข้อความที่ใช้ฟอนต์แบบเรียบง่ายที่สุดด้วยเช่นกัน

เมื่อ

ใน

โดย