โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้รูปมือลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้รูปมือลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย โลโก้รูปมือลายไทย Thai Massage Logo

หลายครั้งความเรียบง่ายในการออกแบบก็เป็นความต้องการของลูกค้ามากมายเช่นกัน และรูปแบบความเรียบง่ายนั้นก็ยังคงสามารถนำมาปรระยุกต์ใช้กับเอกลักษณ์ลายไทย เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ตัวโลโก้ดูมีความคลาสสิคเพิ่มมากขึ้นได้ โลโก้ชนิดนี้นิยมใช้งานกับโลโก้ที่ต้องการให้มีความเป็นไทยเข้าไปสอดแทรก เพราะด้วยตัวรูปแบบของความเป็นร้านนวดแผนไทยเองก็ตามก็ยังคงแสดงถึงความมีสไตล์แบบไทย ๆ งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทยชิ้นนี้มีการหยิบเอาเพียงรูปแบบของมือลายไทย และลายกระจังมาเป็นพื้นหลังเรียบ ๆ เพื่อให้ดูโดดเด่น คลาสสิค ดูหรูหราได้อย่างดีด้วยโทนสีน้ำตาลทอง


เมื่อ

ใน

โดย