โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

รูปมือลายไทยที่ได้รับความนิยมในงานออกแบบโลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทย เพราะสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ถึงการนวดที่ใช้มือในการนวดให้บริการ รุปแบบรูปมือมีการวาดที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ดูแปลกตาออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ของโลโก้ และใช้นำมาประกอบให้เข้ากับรูปโลโก้ให้มากที่สุด โลโก้นวดแผนไทยชิ้นนี้เป็นรูปแบบการวาดรูปมือลายไทย กับรูปภาพของคนนวดที่ใช้นำมาเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในโลโก้ให้มีความตรงตัวชัดเจนมากที่สุด รวมทั้งการออกแบบข้อความตัวอักษรให้ผสมผสานเข้ากับลายไทยเล็กน้อยเพื่อเป็นจุดเด่นของโลโก้อีกอย่างหนึ่ง

%d bloggers like this: