โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกบัวลายไทย โลโก้รูปมือลายไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกบัวลายไทย โลโก้รูปมือลายไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกบัวลายไทย โลโก้รูปมือลายไทย โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

รูปแบบของดอกบัว และรูปแบบของมือแบบลายไทย ยังคงได้รับความนิยมในการการใช้งานโลโก้ของร้านนวดแผนไทย (Thai Massage Logo) เป็นอย่างมาก เพราะรูปแบบลักษณะแนวนี้เป็ฯการสื่อความหมายที่สามารถบ่งบอกได้ถึงธุรกิจนวดแผนไทยได้เป็นอย่างดี ปฎิเสธไม่ได้ว่าเป็ฯรูปแบบที่ได้รับการจดจำเป็นภาพจำไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วของร้านนวดแผนไทย ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ก็เช่นกัน มีการนำเอาภาพวาดรูปมือและดอกบัว รวมทั้งการสร้างข้อความตัวอักษรให้เป็นแนวสไตล์ลายไทยที่ดูมีความลงตัว และสื่อถึงร้านนวดแผนไทยเอาไว้ได้


เมื่อ

ใน

โดย