โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo

โลโก้สำหรับร้านนวดแผนไทยชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ใช้การออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่พลิ้วไหวเป็นสำคัญ โดยมีการวาดให้มีรูปไอค่อนที่ต้องการคือลักษณะของรูปดอกบัวบาน และข้อความที่เป็นแบบตัวเขียน เพื่อให้มีอารมณ์แบบอ่อนช้อย พลิ้วไหว และดูมีเสน่ห์ การใช้งานโทนสีทองทำให้โลโก้มีความรู้สึกถึงการมีคุณค่า มีมูลค่าในตัวของมันเอง


เมื่อ

ใน

โดย