โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โลโก้ลายไทย โลโก้ผีเสื้อ Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โลโก้ลายไทย โลโก้ผีเสื้อ Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ร้านนวดเพื่อสุขภาพ โลโก้ลายไทย โลโก้ผีเสื้อ Thai Massage Logo

ชื่อร้านมักจะมีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบโลโก้ด้วยเช่นกัน ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้ออกแบบโลโก้เพื่อจะได้มีส่วนความสำพันธ์กันกับชื่อร้านของตัวเอง บวกกับความสำคัญของเรื่องฮวงจุ้ย หลักความเชื่อในแบบของไทยเราเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ โลโก้ร้านนวดแผนไทยส่วนใหญ่จะมีทิศทางในการออกแบบที่มีอัตราลักษณ์คล้าย ๆ กัน นั้นก็คือ การออกแบบที่ต้องการผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปในตัวผลงาน สิ่งที่สามารถสร้างให้ปรากฎเพื่อชูจุดเด่นของเอกลักษณ์ไทยได้ดีที่สุดคงไม่พ้นเรื่องของการนำลายจิตกรรมไทย ลายกนก ลายไทยเข้ามามีบทบาทในโลโก้นั้น

ผลงานโลโก้ชิ้นนี้เป็นผลงานที่ต้องการออกแบบให้เข้ากับชื่อร้าน ที่มีความหมายถึงผีเสื้อ แต่ต้องการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ดูทันสมัยให้กลมกลืนกันไปกับตัวโลโก้ เราจึงทำการวาดรูปไอค่อนสัญลักณ์ใหม่เป็นรูปผีเสื้อที่กำลังเกาะอยู่กับดอกไม้ และใส่ลวดลายไทยให้ตัวผีเสื้อมีลายเส้นที่เป็นกนกไทย ให้กลมกลืนอย่างมากที่สุด สุดท้ายมีการใส่โทนสีน้ำตาลทอง ัดกับพื้นดำเข้ม ๆ เพื่อให้ตัวโลโก้ดูโดดเด่นมากที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย