โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo โลโก้ลายไทย
โลโก้นวดแผนไทย Thai Massage Logo โลโก้ลายไทย

อีกหนึ่งโลโก้ร้านนวดแผนไทย (Thai Massage Logo) งานออกแบบโลโก้สำหรับธุรกิจที่ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมา คืองานออกแบบโลโก้นวดแผนไทย รูปแบบโลโก้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาในสไตล์ไทย และโทนสีโทน โลโก้นี้มีการนำเอารูปทรงหน้าจั่วของหลังคาแบบศาลาไทยเข้ามาประยุกต์ใช้งานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้ และสร้างความโดดเด่นด้วยลายกนกลายไทย พร้อมข้อความที่อ่านง่าย ๆ เข้าถึงได้ง่ายที่สุด

%d bloggers like this: