โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกมะลิ Thai Massage Logo

โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกมะลิ Thai Massage Logo
โลโก้นวดแผนไทย โลโก้ดอกมะลิ Thai Massage Logo

หลายครั้งที่การออกแบบโลโก้จำเป็นต้องใช้งานฝีมือประเภทการวาดภาพสีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานวาดขึ้นที่มีรูปแบบของสีน้ำ และนำมาคัดตัดแปลงเป็นเวกเตอร์ โดยเทคนิคการทำงานของโปรแกรม Illustrator จึงได้ภาพที่มีความคมแบบเวกเตอร์ที่ยังคงสร้างสไตล์ในการมองเห็นแบบสีน้ำได้อยู่ โลโก้นวดแผนไทยชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่สร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสีน้ำเงิน หรือการใช้ภาพวาดมาทำประกอบกับดอกไม้ที่เป็นดอกมะลิให้มีประกฎอยู่ในโลโก้นี้อีกด้วย

เมื่อ

ใน

โดย