โลโก้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้า โลโก้ลายไทย โลโก้น้ำปลาร้า

โลโก้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้า โลโก้ลายไทย โลโก้น้ำปลาร้า
โลโก้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้า โลโก้ลายไทย โลโก้น้ำปลาร้า

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้า เพื่อนำไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของตัวสินค้าอีกทีหนึ่ง ตัวรูปแบบโลโก้น้ำปลาร้า ที่ออกแบบให้มีสีสันน้ำตาลทองสว่าง เป็ฯการออกแบบผสมผสานลวดลายไทย วาดเป็นงานภาพประกอบ ตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้มีรูปไห รูปตุ้มลายมังกร และมีปลากระโดดอยู่บนไหหรือตุ่มนั้น เสมือนว่าเป็นความหมายของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากการหมักปลาในไหนั้น และสามารถสื่อสารได้อย่างดีถึงรูปแบบที่คนไทยเราเห็นเป็นภาพจนจำได้ว่าปลาร้าต้องอยู่ในไหนั้นเอง ส่วนตัวข้อความรูปแบบก็ออกแบบให้มีความเรียบง่าย อ่านได้ง่าย ใส่ลายไทยเข้าไปให้ดูมีเอกลักษณ์เพิ่มขึ้น

เมื่อ

ใน

โดย