โลโกภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร โลโก้น้ำพริก
โลโกภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร โลโก้น้ำพริก

อีกหนึ่งผลงานโลโก้ที่วาดขึ้นจากภาพต้นแบบ นำมาวาดเป็นภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ และนำมาสร้างเป็นโลโก้ พร้อมการวาดภาพประกอบให้ออกมาในรูปแบบที่ตรงตามธุรกิจของทางลูกค้า โลโก้สไตล์ภาพเหมือนนี้เป็นโลโก้ที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ไม่สามารถมีใครลอกเลียนแบบได้ เพราะในตัวโลโก้จะมีภาพเหมือนของบุคคลที่สามารถใช้ได้แค่กับตัวเจ้าของเท่านั้น โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้น้ำพริกปักษ์ใต้ ที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในการจัดพิมพ์ฉลากต่าง ๆ ติดลงบนผลิตภัณฑ์น้ำพริก ในตัวโลโก้นอกจากมีการวาดรูปภาพเหมือนของลูกค้าเองแล้วยังมีการวาดเป็นภาพของรูปประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริก และเครื่องเคียงต่าง ๆ พร้อมทั้งวาดท่าทาง และชุดเสื้อผ้าของตัวรูปภาพเหมือนให้มีความเป็นกันเอง สดใส และพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้เสมอ

%d bloggers like this: