โลโก้น้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้อาหาร Cartoon Logo

โลโก้น้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้อาหาร Cartoon Logo
โลโก้น้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้อาหาร Cartoon Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานอออกแบบวาดภาพเหมือนในลักาณะของการ์ตูนภาพเหมือนที่จะนำไปใช้งานเป็นฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นน้ำพริกหรืออืน ๆ เกี่ยวข้องกับอาหารได้ เพราะตัวโลโก้ไม่ได้มีการวาดเฉพาะเจาะจงให้สื่อถึงรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่วาดให้มีลักษณะแบบคนทำอาหารเอาไว้เพื่อสามารถนำไปใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้หลาดหลาย

ราคาเริ่มต้น

1,500 บาท

ราคาจะสามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อได้รับรายละเอียดงานที่ต้องการเบื้องต้น

ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังนี้
เพื่อประเมินราคาจัดทำ

  1. ต้องการงานสไตล์ไหน?
  2. ต้องการให้มีรูปภาพ สัญลักษณ์ในโลโก้?
  3. ข้อความที่ต้องการใส่
  4. ต้องการโทนสีอะไร?
  5. ตัวอย่างรูปแบบสไตล์งานเพื่อเป็นแนวทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อ Line ID : phpinlove