โลโก้น้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้อาหาร Cartoon Logo

โลโก้น้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้อาหาร Cartoon Logo
โลโก้น้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้อาหาร Cartoon Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นงานอออกแบบวาดภาพเหมือนในลักาณะของการ์ตูนภาพเหมือนที่จะนำไปใช้งานเป็นฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นน้ำพริกหรืออืน ๆ เกี่ยวข้องกับอาหารได้ เพราะตัวโลโก้ไม่ได้มีการวาดเฉพาะเจาะจงให้สื่อถึงรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่วาดให้มีลักษณะแบบคนทำอาหารเอาไว้เพื่อสามารถนำไปใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้หลาดหลาย


เมื่อ

ใน

โดย