โลโก้ และฉลากน้ำมันนวดไพล โลโก้ และฉลากสินค้าลายไทย

โลโก้น้ำมันนวดไพล โลโก้ลายไทย
โลโก้น้ำมันนวดไพล โลโก้ลายไทย

อีกหนึ่งงานออกแบบที่เหมารวมทั้งการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้าเพื่อคงคอนเซ็ปท์ของงานให้มีความเข้ากันอย่างมากที่สุด โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพลที่บรรจุเป็นขวดสำหรับการทา เป็นขวดเล็ก ๆ ที่เราสามารถเห็นได้ตามร้านขายทั่วไป โลโก้มีการวาดภาพลายไทยของพระนารายณ์เข้ามาประกอบเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปท์และชื่อของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งมีการวาดออกมาในลักษณะท่าทางของนารายณ์แผลงศร และวาดออกมาเป็ฯแบบลายไทยดั่งเดิม ผสมผสานเข้ากับตัวรูปแบบองค์ประกอบของลายไทยอื่น ๆ ที่สร้างเป็นกรอบของตัวโลโก้ให้เด่นชัดที่สุด ทั้งนี้ตัวรูปแบบโลโก้ยังต้องถูกนำไปจัดพิมพ์เพื่อเป็นฉลากติดบนฝาขวดของน้ำมันนวดไพลอีกด้วย เพราะฉะนั้นรูปแบบจึงต้องออกมาในแบบของทรงกลม

ฉลากน้ำมันนวดไพล โฉลากสินค้าลายไทย
ฉลากน้ำมันนวดไพล โฉลากสินค้าลายไทย

และนอกจากตัวของโลโก้แล้ว ก็ยังมีการนำมาประกอบให้เข้ากับการออกแบบของตัวฉลากที่ใช้ติดรอบขวดของผลิตภัณฑ์ งานออกแบบจึงต้องสอดรับกันอย่างลงตัว ทั้งในเรื่องของโทนสี และข้อความการจัดวาง รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อให้ดูแล้วเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกัน


เมื่อ

ใน

โดย