โลโก้น้ำหอม โลโก้ลายไทย โลโก้โมเดิร์นลายไทย

โลโก้น้ำหอม โลโก้ลายไทย โลโก้โมเดิร์นลายไทย
โลโก้น้ำหอม โลโก้ลายไทย โลโก้โมเดิร์นลายไทย

การประยุกต์รูปแบบของลายไทยให้ไปสู่รูปแบบของความร่วมสมัย เรียบง่าย ดูหรูหรา มีความทัีนสมัยดูโมเดิร์นเข้ากับรูปแบบของสินค้าผลิตภัณฑ์ เป็นความท้าทายในการออกแบบอย่างมากเพราะต้องรวมถึงการสื่อความหมายให้ได้รูปแบบตามต้องการของตัวโลโก้ที่มีต่อสินค้านั้น ๆ อีกด้วย โลโก้ชิ้นนี้เป็นหนึ่งในโลโก้ที่มีการออกแบบให้ดูมีเรื่องราว จุดเด่นในการเล่าเรื่องไปสู่ความหมายตามที่ลูกค้าต้องต้องการนั้น โดยการสื่อสารวาดรุปแบบของตัวผู้หญิงที่เหมือนกำลังทำท่าทางในความเชิดชูพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความวิเศษอย่างมากในองค์ประกอบที่มีการจัดวางและตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ลายไทย ทันสมัย จึงออกมาเป็นเรื่องราวของโลโก้น้ำหอมที่สามารถดึงความสนใจของผู้พบเห็นโลโก้นี้ให้สดุดสายตาและมองเห็นเรื่องราวในภาพโลโก้น้ำหอมนี้สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างลึกซึ้ง


เมื่อ

ใน

โดย