โลโก้บริษัทจำหน่ายยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์
โลโก้บริษัทจำหน่ายยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

งานออกแบบโลโก้ในรูปแบบที่มีความทันสมัย เรียบง่าย โดยอาศัยการออกแบบตามรูปสัญลักษณ์ที่จำเป็นและสื่อความหมายของธุรกิจ เป็นโลโก้เกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ตัวโลโก้มีการใช้การออกแบบในรูปแบบการดัดแปลงข้อความ และการวาดรูปทรงของแผนที่เพื่อให้สื่อถึงสาขาหนึ่งในโลโก้ และเน้นการกำหนดรูปทรงให้เป็นรูปแบบไอค่อน แล้วใส่ชื่อข้อความแบบง่าย ๆ แต่ทั้งหมดโดยรวมต้องการสื่อให้เห็นถึงความเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องการยาเวชภัณฑ์

%d bloggers like this: