โลโก้บริษัทท่องเที่ยว โลโก้ทัวร์นำเที่ยว Travel Agency Logo
โลโก้บริษัทท่องเที่ยว โลโก้ทัวร์นำเที่ยว Travel Agency Logo

งานออกแบบโลโก้สำหรับบริษัทรับทำทัวร์ท่องเที่ยว โลโก้ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว ที่ใช้ตราสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์ตกและลายคลื่นแสดงถึงท้องทะเล ในการสื่อความหมายสำคัญ และช่วยสร้างบรรยากาศในโลโก้ให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับการได้เดินทางไปพักร้อน พร้อมด้วยโทนสีสันที่ใช้งานที่สื่อความหมายได้อย่างตรงตัว ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าที่ถูกนำมาใช้ในรูปทรงของลายคลื่นเพื่อแสดงออกถึงท้องทะเล และสีส้มแดงของดวงอาทิตย์กลมโต

%d bloggers like this: