โลโก้บริษัท โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Company Logo

สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในงานออกแบบโลโก้สำหรับบริษัทคือ การออกแบบที่ต้องสามารถนำโลโก้นั้นไปประยุกต์ เปลี่ยนโทนสี เปลี่ยนลายเส้นได้เพื่อการนำไปใช้งานอื่น ๆ ในอีกหลายรูปแบบ เช่น การนำไปทำตรายาง หัวจดหมายเป็นต้น ถ้าเป็นงานออกแบบโลโก้สไตล์ที่เรียบง่ายแบบโลโก้แบน ๆ ไม่มีมิติทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่าย แต่สำหรับงานออกแบบโลโก้บริษัทที่มีความต้องการรายละเอียดของรูปโลโก้สูง เช่นโลโก้ลายไทย โลโก้พญานาค หรือโลโก้ที่ต้องขาดไม่ได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบางอย่าง อย่างในโลโก้ชิ้นนี้ เป็นโลโก้บริษัทที่ต้องการความเป็นไทยสไตล์สูง และต้องการรูปแบบของตัวพญานาคในโลโก้ ที่สำคัญต้องเป็นเลขมงคลคือม้วนกันเป็นเลขแปด ทำให้การวาดรูปแบบพญานาคในโลโก้นี้จำเป็นต้องอาศัยการวาดที่ไม่เก็บรายละเอียดในบางอย่างจนมากเกินไป เพื่อต้องการเผื่อเวลาที่ต้องการนำโลโก้ไปใช้ในการใช้งานอย่างอื่นจริง

เมื่อ

ใน

โดย