โลโก้บริษัท โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้พญานาค โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้สำหรับบริษีทชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบเน้นเป็นไปตามความเป็นสิริมงคล ฮวงจุ้ย ที่ถูกโฉลกแก่ตัวเจ้าของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งในโลโก้ลูกค้ามีความต้องการภาพวาดของพญานาคที่นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในโลโก้ และตัวพญานาคที่ม้วนเป็นวงกลม การออกแบบยังมีการวาดภาพรูปของรถซึ่งต้องการสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่บริษัทประกอบธุรกิจเป็นหลัก งานออกแบบมีการใช้โทนสีที่ถูกโฉลกต่อตัวเจ้าของบริษัท ก็คือสีน้ำตาลทอง และโทนสีน้ำเงิน ทุกอย่างมีการไล่โทนสีให้ดูมีความมันวาว


เมื่อ

ใน

โดย