โลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย โลโก้เทวดาลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย โลโก้เทวดาลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย โลโก้เทวดาลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัทชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ออกแบบวาดขึ้นโดยการนำเอาภาพวาดของเทวดาลายไทยมาเป็นส่วนสำคัญของตัวโลโก้ โดยที่ตัวเทวดาเป็นเทวดาที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำ รูปร่างของตัวเทวดาที่วาดในโลโก้จึงมีการเน้นท่าทางและเครื่องประกอบต่าง ๆ ให้เกี่ยวกับน้ำ และเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งงานที่วาดออกมาได้ใช้ลวดลายไทยที่มีความบรรจงให้ความสะเอียดอ่อนในระดับหนึ่งเพื่อให้งานสามารถนำไปจัดทำเป็นโลโก้และสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานในลักษณะรูปแบบอื่น ๆ ได้


เมื่อ

ใน

โดย