โลโก้บริษัท โลโก้ธุรกิจค้าเหล็ก โลโก้ขวานทอง Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้ธุรกิจค้าเหล็ก โลโก้ขวานทองลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้ธุรกิจค้าเหล็ก โลโก้ขวานทองลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัทชิ้นนี้ได้รับคอนเซ็ปท์ในการออกแบบที่มีความหลากหลาย คือ ต้องการให้มีลักษณะของความเป็นไทยผสมกับญี่ปุ่นพร้อมกับต้องแสดงออกถึงความแข็งแกร่ง และมีการเชื่อมโยงเข้าหากันตามประเภทของธุรกิจที่มีการค้าวัตถุดิบที่เป็นเหล็กเอามาทำเป็นผลงานศิลปะประดิษฐิ์ขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบโลโก้เลยใช้รูปแบบลักษณะของขวานที่เป็นหนึ่งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทในการส่งออก รูปแบบขวานที่มีลวดลายไทย เป็นเอกลักษณ์เอามาใช้เป็นจุดเด่นของโลโก้ พร้อมทั้งมีรูปฟันเฟืองและโซ่ที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว เชื่อมโยงเข้าหากัน และมีพื้นหลังสีส้มแฉกแบบสัญลักณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยอยู่ฉากหลัง โทนสีทองที่แวววาวมุ่งสู่ความมั่งคั่งและยืนยาวดังเช่นเหล็กกล้า

เมื่อ

ใน

โดย