นี้คืองานออกแบบโลโก้ที่มีการสรุปคินเซ็ปท์แนวทางและต้องการให้มีรูปทรงสัญลักษณ์หลายอย่างมาอยู่ประกอบกันในตัวของโลโก้ ซึ่งได้ถูกจัดทำเป็นโลโก้ของบริษัท รวมทั้งทำเป็นตราสัญลักษ์ในแบบของตรายางประทับของบริษัทอีกด้วย การออกแบบโลโก้บริษัทชิ้นนี้เป็นงานที่ต้องการภาพวาดตามจิตรนาการ คือมีองค์พระที่นั้งทำท่าทางประทานพระถือลูกแก้วอยู่ในมือ ในตัวขององค์พระนั้นมีการนั่งแบบห้อยขา อยู่บนแทนประทับที่สูงแลดูเหมือนเป็นด้ามจับของ “ตรี” ซึ่งเป็นอาวุธสามง่ามชนิดหนึ่งขององค์เทพทั้งหลาย และรอบตัวที่เต็มไปด้วยพญานาคพันรอบคอสองข้างบนลำตัว และมีองค์พญานาคองค์ใหญ่สามเศียร ที่ยื่นโผล่ออกมาด้านข้างทั้งสอง และตรงกลางแบบหน้าตรงอีกหนึ่งเศียร​ ซึ่งทั้งหมดที่วาดแล้วรวม ๆ เพื่อให้ดูคล้ายกับ ตรี สามง่ามนั้นเอง ส่วนโทนสีของตัวโลโก้ก็มีการจัดทำโลโก้ในแบบที่ให้สีสันเป็นไปตามรูปแบบที่ควรจะเป็น มีสีเนื้อของตัวองค์พระมีสีเขียวของตัวพญานาค และเสริมด้วยโทนสีน้ำตาลทอง เพื่อให้ดูมีความคลังและน่าเคารพศรัทธามากขึ้น พร้อมทั้งการวาดลายกนกลวดลายไทยประอบกเข้าไปให้ดูมีความละเอียดและอ่อนช้อยมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างเต็มที่ให้มากที่สุด ทั้งนี้โลโก้มีการจัดทำที่ต้องการมีการวาดให้ทั้งหมดมีองค์ประกอบที่สามารถถอดแบบออกมาเป็นลายเส้นที่สมบูรณ์ด้วย เพราะนอกจากจะให้เป็นภาพสีเพื่อเป็นโลโก้ของบริษัทที่จะใช้แสดงออกในพื้นที่ต้าง ๆ แล้ว ยังจะต้องทำโลโก้นี้ให้สามารถนำไปสร้างเป็ฯตรายางประทับได้อีกด้วย

%d bloggers like this: