โลโก้บริษัท โลโก้พระพรหม โลโก้ลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้พระพรหม โลโก้ลายไทย Company Logo

เป็นงานออกแบบโลโก้บริษัทที่ต้องใช้การวาดรูปแบบขององค์พระที่มีความละเอียดอีกชิ้นงานหนึ่ง งานโลโก้ชิ้นนี้มีพร้อมกับรูปแบบคอนเซ็ปท์งานที่ต้องการให้มีความผสมผสานหลายอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในเรื่องของความชอบ และในด้านของความเป็นสิริมงคง ถูกฮวงจุ้ยแก่ตัวเจ้าของ และบริษัทเอง ซึ่งทั้งหมดจะประกอบด้วยรูปแบบความต้องการ คือ พระพรหมสี่หน้า ที่มีมือและแขนทำท่าทางถือสิ่งของและเครื่องทรงตามรูปแบบที่ถูกกำหนดให้เข้ากัน และจัดการวาดให้อยู่ในลักษณะของท่านั้น ที่นั่งบนดอกบัว อยู่ในซุ้มแบบหลังคาทรงลายไทย และมีรูปทรงของฟันเฟืองเข้ามาประกอบเพื่อให้เข้ากับรูปแบบงานบริการของบริษัทที่เป็นงานด้านการช่าง มีการนำใบมะกอกเข้ามาเป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่ง ทั้งหมดคือการวาดที่ต้องมีการกำหนดโทนสีให้ถูกโฉลกตามความศรัทธา โดยโทนสีที่เลือกใช้จะเป็นโทนสีสว่าง ในโทนของเหลือน้ำตาล และส้มเป็นสำคัญ และรูปแบบทั้งหมดนั้นจะต้องวาดและสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างเป็นตรายางสำหรับบริษัทให้ได้อีกด้วย งานวาดที่ได้ออกมาจึงต้องมีความละเอียดในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงปล่อยไม่วาดรายละเอียดให้เล็กจนเกินไป เพื่อที่จะสามารถนำไปทำเป็นตรายางได้

%d bloggers like this: