โลโก้บริษัทค้าเหล็ก โลโก้สิงโตมีปีก โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัทค้าเหล็ก โลโก้สิงโตมีปีก โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัทที่ต้องการความสง่างามของตัวดีไซน์ที่มีคอนเซปท์รูปแบบความต้องการให้วาดเป็นรูปสิงโตมีปีก และมีลักษณะน่าเกรงขาม ดุดัน พร้อมทะยานไปในเส้นทางทุกรูปแบบ ตัวโลโก้เป็นลักษณะการวาดของสิงโตมีปีก ผสมผสานลายไทยเล็กน้อย เป็นโลโก้ลายไทยเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบดีไซน์ ยืนอยู่บนโขดหินด้วยถ่วงท่าที่สง่างามนำมาใช้เป็นชื่อของบริษัทที่มีธุรกิจค้าเหล็กเป็นหลัก โทนสีที่ใช้ยังมีความต้องการให้สื่อถึงสีของเหล็กกล้า ในโทนเงิน เทา และมีความเข้มแข็งดูมาตรฐานด้วยพื้นสีดำที่ตัดกันกับโลโก้ได้อย่างโดดเด่น


เมื่อ

ใน

โดย