โลโก้บริษัท โลโก้นกอินทรี Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้นกอินทรี Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้นกอินทรี Company Logo

งานออกแบบโลโก้บริษัท ที่ใช้รูปแบบการออกแบบที่เรียบง่าย คลาสสิค ให้มีรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญอยู่ในโลโก้ตามความต้องการของลูกค้า ตัวโลโก้มีการใช้รูปแบบของตัวอักษร และภาพวาดรูปนกอินทรีที่กำลังกางปีกบิน อยู่ในพื้นที่วงกลมที่มีการออกแบบให้มีความอ่อนช้อยด้วยใบไม้ลวดลายต่าง ๆ ให้ดูสอดรับกับตัวโลโก้ไม่ให้ดูแข็งกระด้างจนเกนไป โลโก้เป็นโลโก้บริษัท จึงต้องมีการออกแบบเผื่อในการนำไปใช้ผลิตตรายางเอาไว้ด้วย รูปแบบของโลโก้จึงดูมีความเรียบง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เมื่อ

ใน

โดย