โลโก้บริษัท โลโก้ตัวอักษรประดิษฐ์ Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้ตัวอักษรประดิษฐ์ Company Logo

งานออกแบบโลโก้บริษัทที่ต้องการให้มีรูปแบบของการใช้ตัวอักษรคำนำหน้าชื่อในภาษาอังกฤษมาใช้เป็นตัวไอค่อนดัดแปลง และวาดรูปแบบของตัวอักษรขึ้นใหม่ โดยให้เป็นแบบเส้นโครงร่างของตัวอักษรทั้งสามตัว เอามาใช้งานเป็นไอค่อนของโลโก้บริษัท การวาดด้วยเส้นจึงต้องใช้รูปแบบเทคนิคการวาดให้เส้นดูต่อเนื่องกันไปในโครงรอบนอกของรูปแบบตัวอักษรแต่ละตัว และมีการเว้นวรรคช่วง ทิ้งเป็นช่องว่างของเส้นเอาไว้เพื่อต้องการให้เกิดเป็นลูกเล่นที่ไม่จำเจของตัวอักษรแต่ละตัว ผลที่ได้ออกมาจึงเป็นรูปแบบของเส้นที่ลากไปตามโครงรอบนอก ทำให้เกิดเป็นรูปแบบของตัวอักษรที่ดูมีสไตล์ รูปแบบที่จัดทำแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุด มีการออกแบบที่ต้องการความเรียบง่าย และชัดเจนให้การจดจำ สามารถพร้อมที่จะนำไฟล์รูปแบบไปผลิตตรายางของบริษัทได้ในทันที

%d bloggers like this: