โลโก้บริษัท โลโก้ตรายาง โลโก้บริษัทไอที Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้ตรายาง โลโก้บริษัทไอที Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้ตรายาง โลโก้บริษัทไอที Company Logo

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออกแบบโลโก้สำหรับบริษัท ที่มีการใช้งานคอนเซปท์ตามรูปแบบของธุรกิจของบริษัทนำมาใช้เพื่อการออกแบบ โดยโลโก้นี้เป็นโลโก้สำหรับบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับงานรูปแบบด้านไอที การเขียนโปรแกรม และอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รูปแบบรูปโลโก้ที่ผู้จัดทำได้คิดเอาไว้มีที่มาจากการมองดูรูปแบบของตัวเชื่อมบักกรีตะกั่วในแผงวงจรต่าง ๆ ที่มีหน้าตาแบบคล้ายกึ่งวงกลม ๆ และมีบางช่วงที่เชื่อต่อกันอยู่บนแผงวงจรนั้น การสร้างงานเลยมีการใช้ไอเดียตรงนี้เข้ามาสร้างรูปแบบสัญลักษณ์ไอค่อน และจัดการวาดให้อยู่อยู่ในองค์ประกอบให้มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของตัวจีในภาษาอังกฤษ (G) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอักษรนำของชื่อบริษัทด้วยเช่นกัน และการใช้งานโทนสี มีการงานสีตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องในงานออกแบบนี้ ให้ตัวร๔ปแบบของโลโก้มีความตัดกัน ในขณะที่มีรูปแบบความหมายของความกลใกลืนเข้ากันได้ดีไปในตัว สีของโลโก้ไม่เน้นให้โดดเด่นมากจนเกินไป รูปแบบโครงสร้างทั้งหมดมีการออกแบบให้สามารถนำไปใช้คัดเส้นทรงเพื่องานผลิตสำหรับตรายางและอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย


เมื่อ

ใน

โดย