โลโก้บริษัท โลโก้น้ำดื่ม โลโก้เทวดา โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้น้ำดื่ม โลโก้เทวดา โลโก้ลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้น้ำดื่ม โลโก้เทวดา โลโก้ลายไทย Company Logo

รับงานออกแบบโลโก้บริษัท งานโลโก้ที่ใช้เป็นตราสัญลัษณ์ใช้สำหรับการจดทะเบียนบริษัท และใช้สำหรับเป็นตราประทับตรายางของบริษัท โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ของบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม ตัวโลโก้มีความต้องการถึงรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ไทย ความต้องการให้มีรูปของเศียรเทวดา วาดเส้นแบบลายไทยประยุกต์ ดูแล้วมีความสดุดตาและเรียบง่าย ตัวงานวาดรูปแบบของโลโก้จึงเน้นให้มีเส้นที่หนาเป็นพิเศษ ใส่ลวดลายไทยประกอบให้เกิดเป็นลูกเล่นขึ้นมาให้ชัดเจน พร้อมการให้โทนสีแบบเรียบง่ายคลาสสิค สามารถนำไปจัดพิมพ์ได้ชัดเจนบนพื้นหลังที่หลากหลาย ตัวลายเส้นที่พร้อมสำหรับการนำไปทำตรายาง ตราประทับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย