โลโก้บริษัท โลโก้เกี่ยวกับไฟฟ้า Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้เกี่ยวกับไฟฟ้า Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้เกี่ยวกับไฟฟ้า Company Logo

รูปแบบของงานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นงานที่ได้รับโจทย์การทำงานความต้องการในการออกแบบ โดย มีความต้องการให้ตัวโลโก้มี หลายสิ่งอยู่ในนั้นและสามารถสื่อได้ถึงการทำงานเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิก และเรื่องของไฟฟ้า การออกแบมีการผสมผสานรูปแบบหลายอย่างด้วยกัน คือ รูปแบบตัวอักษรย่อ T และ C สองตัว และนำมาดัดแปลงให้สามารถสื่อถึงรูปแบบของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกต่าง ๆ ได้ การออกแบบจึงให้สไตล์ที่ทำให้ดูมีความมั่นคง ความหนาของตัวอักษรที่สามารถเห็นได้ชัด การดัดแปลงวาดภาพตัว T ให้มีลักษณะของรูปสายฟ้า และซ้อนทับกับตัว C ทั้งหมดต้องการให้รวมอยู่ในส่วนของวงกลมเป็นจุดเดียวกัน และเสริมด้วยลายเส้นที่วาดขึ้นเพื่อให้ดูคล้ายกับลายเส้นบนแผงของวงจรไฟฟ้า โทนสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นพื้น ๆ ที่ตัดกันสองสีธรรมดา เพื่อสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด และดูมีความจริงจังเป็นมาตรฐาน เพื่อความน่าเชื่อถือ

เมื่อ

ใน

โดย