โลโก้บริษัท โลโก้รูปเรือสำเภา Company Logo

 โลโก้บริษัท โลโก้รูปเรือสำเภา Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้รูปเรือสำเภา Company Logo

โลโก้สำหรับบริษัทที่สามารถนำไปใช้งานเป็นตรายางและทำการจดทะเบียนบริษัทได้ รูปแบบโลโก้มีการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ในโลโก้บริษัทชิ้นนี้เป็นการออกแบบวาดโดยการใช้รูปเรื่อสำเภาเข้ามาเป็นไอค่อนสัญลักาณ์หลักในการออกแบบวาด โดยเน้นให้มีความละเอียดในระดับหนึ่งเพื่อสามารถนำไปใช้ทำตรายางได้ต่อ พร้อมทั้งการใช้ทรงข้อความในแบบวงกลมเพื่อให้ดูเป็นทางการ


เมื่อ

ใน

โดย