โลโก้บริษัท โลโก้ใบกระท่อม โลโก้ลายไทย ใบกระท่อมลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้ใบกระท่อม โลโก้ลายไทย ใบกระท่อมลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้ใบกระท่อม โลโก้ลายไทย ใบกระท่อมลายไทย Company Logo

การนำรูปหรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามาทำการวาดหรือออกแบบเป็นโลโก้ เป็นอีกหนึ่งลักษณะไอเดียที่สามารถสื่อสารได้อย่างตรงตัว และสามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการคิดอะไรให้วุ่นวายซับซ้อนในเรื่องของการออกแบบโลโก้ โลโก้ชิ้นนี้เป็นผลงานที่นำเอารูปแบบของใบกระท่อม ที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท นำมาใช้ในการออกแบบ และใส่ความชอบส่วนตัวของลูกค้าเข้าไปในเรื่องของความเป็นลวดลายไทยประยุกต์ ผลงานออกแบบโลโก้บริษัทชิ้นนี้เลยมีรุปแบบที่เข้าใจได้ง่าย แต่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเข้าไปผสมผสานในตัวโลโก้ได้ สามารถทำให้โลโก้บริษัทชิ้นนี้ดูโดดเด่น แต่แผลงด้วยอัตราลักษณ์ถึงที่มาของผู้ผลิต


เมื่อ

ใน

โดย