โลโก้ปลากระป๋อง โลโก้การ์ตูน โลโก้การ์ตูนปลา Cartoon Logo

โลโก้ปลากระป๋อง โลโก้การ์ตูน โลโก้การ์ตูนปลา Cartoon Logo
โลโก้ปลากระป๋อง โลโก้การ์ตูน โลโก้การ์ตูนปลา Cartoon Logo

รูปแบบของงานออกแบบวาดภาพโลโก้สไตล์ตัวการ์ตูนที่ต้องการนำไปใช้งานประกอบกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง งานออกแบบโลโก้การ์ตูนชิ้นนี้เป็นงานที่วาดรูปแบบของตัวปลาให้มีลักษณะท่าทางประกอบเหมือนท่าทางการเชิญชวนในการเสริมอาหารพร้อมชิม ตัวการ์ตูนที่ต้องการเน้นให้มีความน่ารักดูสดใสและใช้รูปตัวปลาเป็นไอค่อนสำคัญเพื่อได้สื่อถึงชัดเจนว่านี้คือผลิตภัณฑ์อาหารปลากระป๋อง

เมื่อ

ใน

โดย