โลโก้ปลาร้า โลโก้ปลาลายไทย โลโก้ลายไทย Thai Style Logo

โลโก้ปลาร้า โลโก้ปลาลายไทย โลโก้ลายไทย
โลโก้ปลาร้า โลโก้ปลาลายไทย โลโก้ลายไทย

งานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นรูปแบบการออกแบบสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ปลาร้า รูปแบบของตัวโลโก้ที่ต้องการให้มีการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้มากที่สุด โดยมีการคอนเซ็ปท์ในการวาดในการนำเอารูปปลามาประกอบการใช้งานในโลโก้เพื่อให้สื่อถึงผลิตภัณฑ์ และวาดรูปปลานั้นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย ตกแต่งรายละเอียดลวดลายให้เป็นลายไทย พร้อมตัวข้อความรูปแบบของสไตล์ไทยให้มากที่สุด ตัวภาพวาดรูปปลาลายไทย มีการวาดให้มีท่าทางแบบม้วนเข้าหากันเป็นวงกลมเพื่อเสริมเอกลักษณ์ความเป็นสิริมงคล ฮงงจุ้ยที่ดี มีการใช้งานโทนที่ถูกโฉลกในตัวโลโก้ ทำให้โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่มีความวิจิตรด้วยสไตล์ลายไทยอีกโลโก้หนึ่งตามรูปแบบสไตล์การทำงานของเรา


เมื่อ

ใน

โดย